CAW als sterke (BIZ-)partner

Binnen CAW wordt financieel (on)welzijn vanzelfsprekend gekoppeld aan andere levensdomeinen. Dat maakt het CAW een sterke partner voor BIZ.

Het CAW heeft een enorme expertise in administratieve en financiële hulpverlening en kadert die in een bredere, geïntegreerde aanpak. Binnen CAW wordt financieel (on)welzijn vanzelfsprekend gekoppeld aan andere levensdomeinen. Dat maakt het CAW een sterke partner voor BIZ(-regio’s).

Financiële onwelzijn of schulden zijn zelden/nooit een alleenstaand probleem.

Het CAW kijkt zeer ruim naar de hulpvraag van financieel kwetsbare mensen. Het gaat niet alleen aan de slag met de eerste vraag, maar onderzoekt en ondersteunt ook de woonsituatie, de materiële noden en heeft oog voor de betekenis van financiële moeilijkheden binnen het gezin, relatie, opvoeding, … Het CAW informeert, adviseert, bemiddelt, begeleidt en sensibiliseert én zoekt zo ook verbinding met andere partners om financiële kwetsbaarheid of schulden aan te pakken.

Zo ook met SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw. Zij verwoorden de samenwerking met BIZ als volgt:

‘De samenwerking tussen CAW’s en OCMW’s in het BIZ-verhaal en met SAM is er eentje van complementariteit. We scharen ons samen achter één doelstelling: de budget- en schuldhulpverleners in Vlaanderen ondersteunen zodat we financieel kwetsbare mensen op een gepaste manier helpen. Hoe we dat doen, kan verschillen. SAM focust op beleidsbeïnvloeding, kennisdeling en onderzoek en de partners in het samenwerkingsverband BIZ nemen het voortouw op het vlak van preventie en methodiekontwikkeling in het kader van voorkomen van schulden. Maar we werken altijd intensief samen, zodat we een zicht krijgen op het totaalplaatje. Zo versterken we elkaar voortdurend en streven we samen naar de beste resultaten voor financieel kwetsbare mensen.’

Lees ook: