Wat is BudgetInZicht?!

BudgetInZicht werkt aan acties rond preventieve en nazorgintiatieven om schuldenlast te voorkomen en neemt initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening.

BudgetInZicht, een samenwerkingsverband 

BudgetInZicht (BIZ) zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen CAW, OCMW en Verenigingen waar armen het woord nemen die sinds eind 2011 gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid. Er zijn net zoals de CAW’s, 11 netwerken actief in Vlaanderen en Brussel.

BIZ werkt enerzijds aan acties in het kader van preventieve en nazorgintiatieven om (herval in) schuldenlast te voorkomen. Anderzijds neemt BIZ initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun budgetmanagement. Elke regio vult deze kernopdrachten in volgens de regionale noden. Daarnaast werken we op provinciaal niveau en op niveau van Vlaanderen en Brussel gezamenlijke acties uit.

BIZ in actie

De doelstellingen vertaalt BIZ in concrete acties:

  • We luisteren naar wat leeft bij de partners in het werkveld en organiseren op basis daarvan vormingen, leernetwerken, inspiratiedagen, intervisie, …
  • We zetten in op dialoog en afstemming tussen onze partners (en andere sectoren bij bredere thema’s zoals bewindvoering en collectieve schuldenregeling).
  • Signalen over financieel onwelzijn en schulden die we zelf niet structureel kunnen aanpakken, geven we door aan beleidsmakers.
  • We ontwikkelen informatie, brochures en andere bruikbare tools met betrekking tot budget en schulden. Altijd in klare taal.
  • We focussen op financiële educatie: voor jongeren, kwetsbare volwassenen, ouders, …

Budgetbeurs en WAKOSTA?!

Ken je onze Budgetbeurs? Dit is een interactief ervaringsparcours waarmee we inzicht geven in de kosten en financiële keuzes als je zelfstandig woont. Binnenkort is ook de
online budgetbeurs beschikbaar. Of onze WAKOSTA?!-app, een handige budgetapp die je vlot inzicht geeft in je budget en onmiddellijk toont welk bedrag je nog kan besteden. De app is gratis beschikbaar in de app-stores.

Wil je meer weten over BIZ, de budgetbeurs of de WAKOSTA?!-app? Ga naar budgetinzicht.be.

Lees ook: