De Kempen

Hulp bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voor wie?

Een aantal diensten binnen het CAW bieden hulp aan mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen of dreigen te stellen.

Wat doen we?

2 hulpverleningsdiensten richten zich op deze thematiek:

* “Hulpverlening aan seksuele delinquenten” (HSD). Cliënten kunnen hier terecht na verwijzing door een gerechtelijke instantie of op vrijwillige basis.

* De “Leerprojecten voor daders van seksueel geweld” (LDSG) als alternatieve gerechtelijke maatregel . Hier kan men enkel terecht na verwijzing door het justitiehuis in het kader van probatie en bemiddeling in strafzaken.

HSD, LDSG en het daderteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (CGG) vormen samen het Forensisch Volwassenen Team.

InformatieBereikbaarheid

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag