Hulp is dichtbij en voor iedereen toegankelijk

Investeer in hulp die voor iedereen toegankelijk is

De laatste jaren zijn we met z’n allen digitaler gaan werken, ook in organisaties die focussen op dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan digitale dossiers of online een afspraak kunnen maken. Op zich kan je die evolutie positief noemen. Ook bij CAW zijn we op verschillende manieren bereikbaar. Je vindt ons op fysieke locaties, maar ook digitaal zijn we sterk aanwezig, via chat, telefoon, mail en onze website.

Zorg dat niemand uit de boot valt

Tegelijk baart deze evolutie ons zorgen. Want uit onderzoek weten we dat heel wat mensen digitaal kwetsbaar zijn.  Voor deze groep wordt de wereld steeds ontoegankelijker. Ze ervaren moeilijkheden om toegang te krijgen tot hulp- en dienstverlening, wat kan leiden tot onderbescherming en frustratie.  Mensen voelen zich op die manier niet (meer) gezien of gehoord.

CAW wil dat niemand uit de boot valt en dat hulp laagdrempelig beschikbaar is. Want niet iedereen kan of durft de stap te zetten naar hulp of weet waar die te vinden is. We willen daarom nog toegankelijker zijn op plekken waar mensen met hulpvragen zich bevinden: in buurthuizen, speeltuinen, wijkcentra, scholen. Zo bereiken we ook mensen in zeer kwetsbare situaties en kunnen we ook preventief werken, waardoor problemen minder snel escaleren.

“Eenzaamheid is volgens mij een van de voornaamste redenen dat mensen naar een Inloophuis van CAW komen, om de leegte op te vullen.”
Kris, vrijwilliger in het Inloopcentrum van CAW

Investeer in meer bereikbare, vlotte en toegankelijke hulp, met een focus op vroege interventie, zo dicht mogelijk bij mensen

  • Zorg ervoor dat iedereen fysiek terechtkan in de eigen eerstelijnszone voor hulpverlening van het CAW. Dit kan in CAW-huizen, via partners zoals lokale besturen, diensten maatschappelijk werk of op plekken waar dat nodig is.
  • Verruim de beschikbaarheid van de CAW-hulpverlening buiten de kantooruren: ook in de avonduren en in het weekend moet iedereen -ook zonder afspraak- een hulpverlener kunnen spreken via het gratis nummer 0800-13 500 en via de chat.
  • Investeer in extra toegankelijkheid van CAW in de digitale en virtuele wereld, zoals hulpverlening via games.
  • Versterk het outreachend werken naar mensen, in wijken en buurten, met bijzondere aandacht voor zeer kwetsbare situaties.

Wil je meer weten?

Contacteer ons