Meer mentaal welzijn

Psychosociale hulpverlening op de eerste lijn kan heel wat problemen verminderen en voorkomen

Heel wat gevoelens van angst, stress of eenzaamheid komen voort uit concrete situaties, moeilijkheden of sociale problemen. Ze hebben ook vaak een impact op het gezin of het werk. We leven in een maatschappij waarin deze gevoelens vaak overmatig geanalyseerd worden en elk gevoel een psychische verklaring en psychologische oplossing moet krijgen. Toch heeft niet iedereen nood aan een psycholoog of therapeut. Psychosociale hulpverlening op de eerste lijn kan heel wat problemen verminderen en voorkomen.

“Eerder dit jaar kwam ik toch weer in een lastige periode terecht. Davien is toen contact blijven houden. Dat heeft veel voor me betekend.”
Alvin klopte aan bij JAC van CAW.

Investeer in het algemeen welzijnswerk als dé huisarts voor mentaal welzijn

  • Zet CAW sterker in de kijker als eerste aanspreekpunt bij verminderd mentaal welzijn. Maak ons aanbod hierover bekend bij het grote publiek en het verhoog de beschikbaarheid van de hulp- en dienstverlening.
  • Zet in op preventie, waarbij CAW acties uitwerkt om het mentaal welzijn te versterken.
  • Garandeer zeer laagdrempelige, kortdurende, psychosociale hulp aan mensen die worstelen met hun mentaal welzijn. Zo dragen we bij aan een hogere levenskwaliteit.

Wil je meer weten?

Contacteer ons