Het verhaal van Jef

10 jaar CAW Antwerpen, dat is 10 jaar mensen sterker maken.
We zetten ons elke dag in voor een samenleving waarin elke mens hoofd en hart boven water kan houden.

Jef is naar eigen zeggen gene mens om stil te zitten of den hof te doen. Dat verklaart alvast voor een deel waarom hij al meer dan 25 jaar vrijwilliger is. Hij stond zelfs mee aan de wieg van de oprichting van de Steenhouwer, samen met priester Flor Fischer. De Steenhouwer zorgde voor de bedeling van maaltijden aan ouderen in de Sint-Andrieswijk en later ook aan minderbedeelden en daklozen. Jef komt zelf uit een arm gezin en weet hoe moeilijk het kan zijn om de eindjes aan elkaar te knopen.

Als kok bereidde hij al duizenden maaltijden voor mensen in nood. Op kerstavond liep hij ooit met een taart van één vierkante meter door de stad om die naar het kerstdiner te brengen. De vzw organiseert jaarlijks ook een mosselsouper. Op de topedities worden zo’n 2000 kg mosselen klaargemaakt.

Sinds 2012 vrijwilligt Jef voor CAW Antwerpen en bereidt hij samen met een ploeg vrijwilligers warme maaltijden voor dak- en thuislozen in het inloopcentrum.

“Je moet wat geluk hebben in het leven. Niet iedereen start met dezelfde kansen. Die blik helpt om met mildheid te kijken naar je medemens.”

Jef is ook heel lovend over de steun en hulp die ze krijgen. “Soms komt dat uit onverwachte hoek. Heel wat ondernemers contacteerden ons al om hun voedseloverschotten te schenken. Ik heb doorheen de jaren ervaren dat veel mensen willen helpen. Dat doet veel deugd.”

Wil je zelf ook iets doen voor dak- en thuisloze mensen? Dat kan op veel manieren. Ontdek het hier!