10 jaar CAW Antwerpen

10 jaar CAW Antwerpen, dat is 10 jaar mensen sterker maken. 

In ieders leven duiken kwetsbare periodes op. Want soms loopt het leven niet zoals je verwacht, soms weet je niet meer wat en hoe. Dan staan meer dan 30 deuren van CAW Antwerpen voor je open.

Vanuit de Centra Algemeen Welzijnswerk maken we mensen sterker. 1.000 getrainde medewerkers en vrijwilligers luisteren, zetten al hun expertise in en helpen echt. Onze hulp is nabij, gratis en toegankelijk. Jaarlijks helpen we meer dan 33.000 mensen met een vraag of probleem.

We zetten ons elke dag in voor een samenleving waarin elke mens hoofd en hart boven water kan houden. Waar kwetsbaarheid een plaats krijgt en elke mens een plek vindt. Met een sterk sociaal weefsel van en voor iedereen.

In 2024 bestaat CAW Antwerpen 10 jaar. Daarom zetten we 10 projecten van CAW Antwerpen in de kijker. 10 dromen die we samen willen waar maken. Ontdek de 10 projecten hier!