Continue beweging

2021 is het jaar dat ons CAW op zoek ging naar een nieuwe algemeen directeur. Het was niet evident om de juiste stuurman te vinden, maar op 1 september stond hij er: Rudy Verhoeven.

Om de periode zonder algemeen directeur te overbruggen staken heel wat collega’s vanuit Staf en Directie een tandje bij. Onder hen stafmedewerker personeelsbeheer Griet D’heer en financieel verantwoordelijke Sara Bammens.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Witte rook

Griet: “In die zoektocht is best veel tijd en moeite geslopen. Maar we hebben dat met vereende krachten gedaan, samen met onze voorzitter Jan Boulogne en de andere leden van de selectiecommissie. In de verschillende rondes gingen we met een aantal kandidaten een fors traject. Wanneer dat op niets uitdraait, voel je toch telkens ontgoocheling. Je weet dat je collega’s zitten te wachten op witte rook.

Ik was dan ook heel erg blij dat we net voor de zomer de juiste persoon hadden gevonden.

Aan het begin van het jaar stonden we voor de uitdaging, hoe gaan we dat doen, zo zonder algemeen directeur? We richtten toen een extra overlegorgaan op om het dagelijks beheer van financiën en personeel te coördineren en daarin Pamela te ondersteunen, die nu naast inhoudelijk directeur ook algemeen directeur ad interim werd.”

Van inhoudelijk naar zakelijk

Sara: “We voelden dat overleg nodig was om de brug van het inhoudelijke naar het zakelijke te leggen. We hadden net een besparingsoperatie achter de rug die we moesten uitvoeren naar aanleiding van de besparingen op Vlaams niveau. Maar eind 2020, begin 2021 kwamen er ineens heel wat nieuwe financieringen bij. Onder andere vanuit initiatieven die ontstonden tijdens de pandemie.”

Griet: “We hebben in januari en februari daardoor bijna 20 nieuwe aanwervingen gedaan.

Er was heel veel aan het bewegen in onze organisatie.

Als we dit niet gecoördineerd konden laten verlopen, dan gingen we dingen missen en zou het fout lopen.”

Gezonde organisatie

Sara: “Ik moet uiteindelijk wel een begroting op tafel kunnen leggen in het begin van het jaar. Dat gaat niet alleen van achter je bureau.

Je moet weten welke inhoudelijke visie achter uitgaven en bestedingen zit.

Waarom begroten we iets wel of niet binnen bepaalde werkingen en hoe krijg je dat in evenwicht in een grote organisatie?

Goed financieel beheer betekent dat je de noden van je organisatie goed inschat, en daarvoor heb je de juiste informatie nodig. Anderzijds moet je je begroting ook kunnen verantwoorden en is het belangrijk dat collega’s weten waarom het zo belangrijk is om binnen budget te werken. Dat werkt dus langs twee kanten.”

Vooruit kijken

Griet: “Een begroting dwingt je om vooruit te kijken, om te weten wat er als organisatie voor je ligt en te anticiperen op interne en externe veranderingen. Dat moet zich uiteindelijk ook vertalen in de keuzes die je maakt in je personeelsbeleid. Welke soorten contracten geef je? Welke keuzes maak je in personeelsinzet? Je kan het ene niet los van het andere zien.

De vele samenwerkingsverbanden die we als eerstelijnsorganisatie aangaan, het intersectoraal samenwerken, maken zo’n zaken ook vaak complexer.

Hoe zet je je werkgeverschap daarin, wanneer bijvoorbeeld mensen binnen eenzelfde team werken, maar vanuit verschillende organisaties en dus met verschillende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen werken?”

Sara: “We hebben al heel wat stappen gezet om ons beheer goed af te stemmen op die veranderende realiteit. Bijvoorbeeld door in te zetten op digitalisering en automatisering van onze processen. We willen onszelf zo wendbaar mogelijk maken, om kort op de bal te kunnen spelen, opportuniteiten te zien en zo goed als mogelijk onze middelen in te zetten. Het is een continue uitdaging, maar het is fijn om daar aan te mogen meewerken.”

 

Wil u graag cijfers van onze hulpverlening?
Ontdek ze allemaal in ons cijferboek.

Gebeten door onze verhalen?
Lees ze via www.caw.be/mensen.