één gezin één plan Noord-West-Vlaanderen

1 Gezin 1 Plan Noord-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van verschillende diensten en voorzieningen in de jeugdhulp; Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, onderwijs, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptensector.  Op die manier leren we bij  van elkaar  en kunnen we een brede vorm van ondersteuning bieden. Het team bestaat uit gezinscoaches en eerstelijnspsychologen.    

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

1 Gezin 1 Plan wil dicht bij de gezinnen staan!
We streven ernaar om binnen één maand een kennismakingsgesprek in te plannen. De begeleiding is gratis, vrijwillig en aan huis

1 Gezin 1 Plan komt zo snel mogelijk langs, om te vermijden dat een situatie escaleert. Het kan ook  ter overbrugging van een wachtlijst naar verdere hulp. 

Tijdens zo’n begeleiding gaan we samen op pad en zijn de krachten en  vragen van de gezinsleden en hun netwerk steeds het uitgangspunt. Het is de bedoeling om het gezin kortdurend te versterken om weer zelf aan de slag te gaan met hun vragen en zorgen. We doen dit aan de hand van een plan, dat we samen met het gezin opstellen. Het is belangrijk dat het gezin de regie in handen houdt en dus zelf bepaalt hoe dit plan er uitziet. 

1 Gezin 1 Plan Noord-West-Vlaanderen is actief in de  gemeenten: Brugge – Jabbeke – Knokke-Heist – Zuienkerke – Blankenberge – De Haan – Zedelgem – Oostkamp – Beernem – Damme – Bredene – Oostende 

 Het CAW is een belangrijke kernpartner binnen dit samenwerkingsverband, vanuit het CAW Noord-West-Vlaanderen zijn Daisy George (ABT – Brugge), Laure De Wasch (Jongerenteam Middenkust), Kelly Vanderbeke (Jongerenteam Middenkust) en Saar Vanhooren (team Oostkust) gedetacheerd naar het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan.

Contact:

Noord-West-Vlaanderen
Prins Karellaan 2A
8310 Brugge

Louisastraat 7
8400 Oostende

050/664600