Samen welzijn versterken

Door samenwerking kunnen we:

  • krachten van mensen versterken om zelf op te komen voor hun rechten, om problemen zelf aan te pakken.
  • nieuwe methodieken ontwikkelen in hulpverlening bij specifieke thema’s of vragen.
  • de hulpverlening toegankelijker maken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden.
  • bepaalde problemen of thema’s signaleren naar het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.
  • diensten stimuleren om op een andere manier om te gaan met kwetsbare groepen, met aandacht voor de hele context.
  • antwoorden vinden op nieuwe maatschappelijke problemen.
  • inspelen op signalen en aanbevelingen van welzijnspartners in de regio.

Wil je een project met ons opstarten, mee bekend maken, of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een samenwerking? Neem contact met ons op!

Hieronder vind je een overzicht van lopende projecten in de regio.