Samen welzijn versterken

Door samenwerking kunnen we:

  • krachten van mensen versterken om zelf op te komen voor hun rechten, om problemen zelf aan te pakken.
  • nieuwe methodieken ontwikkelen in hulpverlening bij specifieke thema’s of vragen.
  • de hulpverlening toegankelijker maken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden.
  • bepaalde problemen of thema’s signaleren naar het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.
  • diensten stimuleren om op een andere manier om te gaan met kwetsbare groepen, met aandacht voor de hele context.
  • antwoorden vinden op nieuwe maatschappelijke problemen.
  • inspelen op signalen en aanbevelingen van welzijnspartners in de regio.

De CAW’s maken deel uit van heel wat samenwerkingsverbanden en zetten zich in voor tal van projecten.

Wil je een project met ons opstarten, mee bekend maken, of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een samenwerking? Neem contact met ons op!

Maak een keuze

MIDWEST En Route Team Buiten-ge-WOON

Het Team Buiten-ge-WOON is een outreachend team dat zich richt op zorgwekkende zorgmijders (18-65j) met ernstige en complexe psychische problemen en waarbij het behoud van de sociale woning onder druk komt te staan

LOGiN

LOGiN streeft naar continuïteit van de hulp- en dienstverlening aan jongeren. We willen voorkomen dat ze alleen komen te staan tijdens de overgang tussen hulpverleningsdiensten.

Mind-Spring West-Vlaanderen

Een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en helpt hen de toekomst aan te pakken.

Roma-coaches

De Roma-coaches is een expertenteam dat fungeert als brugfiguur tussen reguliere diensten en Roma gezinnen.

Thuis in Elk Huis #CAVAsa

Apothekers als aanspreekpunt en doorverwijzer voor welzijnsvragen en het verbeteren van psychosociaal welzijn

Brugge(n) voor Jongeren

‘Brugge(n) voor Jongeren’ richt zich tot de zogenaamde gesloten “pistachenootjes” die in het hulpverleningsschaaltje blijven liggen om uiteindelijk overboord te gaan, omdat niemand de tanden er wil op stuk bijten.

Moedige Moeders Regiostrategie Dak-en Thuisloosheid Terugblik netwerknamiddag GBO De Katrol – Stopzetting 1/01/2020 House Of Time

House of Time is een toegankelijke, gastvrije openbare ruimte die opgestart werd in het kader van de Triënnale Brugge rond hedendaagse kunst. House of Time is een project van het Duitse architectenbureau Raumlabor, in samenwerking met Brugge(n) voor Jongeren.

GBO Oostende

Het geïntegreerd breed onthaal Oostende is een onthaal met verschillende welzijnsactoren om de dienstverlening aan de cliënten te maximaliseren en de toegankelijkheid te verhogen.

Regiostrategie dak- en thuisloosheid – Noord Wvl Route 36

Route 36 is een huis voor jongeren in Brugge. Het is een samenwerkingsverband tussen CAW Noord-West-Vlaanderen, Buurtsport en de preventiewerkers van Stad Brugge.

Samenwerking lokaal bestuur Oostende– CAW

Sinds 2022 is er een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Stad Oostende – CAW Noord-West-Vlaanderen voor de periode 2022 – 2025.

’t SAS

Vereniging 't SAS is een samenwerkingsverband tussen OCMW Brugge, Stad Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen.

Oostende: gezamenlijke aanpak dak- en thuisloosheid

In 2022 ging de versterkte samenwerking rond dak- en thuisloosheid van start tussen stad Oostende en het CAW.

W² is een project dat inzet op geïntegreerde werk-welzijnstrajecten voor personen die niet, niet meer of nog niet kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Samenwerken rond energie-armoede in Oostende

Tweejaarlijks organiseren Stad Oostende, Energiehuis Oostende en CAW Noord-West-Vlaanderen een conferentie rond energie-armoede.

WINGG

WINGG bestaat uit zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

Duurzaam loopbaanbeleid

CAW Noord-West-Vlaanderen werkt met de steun van het Europees Sociaal Fonds aan het project Werkbaar werk - duurzaam loopbaanbeleid.

GBO Brugge

Het geïntegreerd breed onthaal Oostende is een onthaal met verschillende welzijnsactoren om de dienstverlening aan de cliënten te maximaliseren en de toegankelijkheid te verhogen.

‘k Zien van tel

‘k Zien van tel!” biedt kwetsbare jongeren ondersteuning op maat.