Signalen geven

Signalen geven aan het beleid

In de hulpverlening komen de CAW’s voortdurend in contact met individuele problemen, maar vaak liggen maatschappelijke oorzaken aan de basis. We signaleren deze problemen en hindernissen dan aan de verschillende overheden en beleidsmakers.

Wil je leren hoe ook jij structurele hindernissen aan te kaarten bij beleidsmakers, dan is deze vorming politiserend werken iets voor jou.

VORMING INHOUD TIJD PRIJS
Politiserend werken Wat wil politiserend werken zeggen? Hoe breng je oplossingen tot bij de bevoegde instanties? Hoe gaan we hier mee aan de slag, en algemener de dak- en thuislozensector? Wat is de methodiek van een vereniging waar armen het woord nemen?  Deze vorming wordt aangeboden in samenwerking met ARA vzw. 1 uur Vrije bijdrage

Aanvragen verlopen via het dagcentrum Hobo van CAW Brussel en worden gegeven in het NL / FR / ENG.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Brussel.