GBO Brugge

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) Brugge is een onthaal met verschillende welzijnsactoren om de dienstverlening aan de cliënten te maximaliseren en de toegankelijkheid te verhogen.

GBO heeft twee doelstellingen: een herkenbare toegang tot hulp bij welzijnsvragen realiseren en onderbescherming tegengaan. Dit breed onthaal richt zich tot elke burger,  maar heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Op dit ogenblik zijn in Vlaanderen drie welzijnsdiensten actief met een duidelijke opdracht op de eerste lijn:  OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en de DMW (Dienst Maatschappelijk Werk) van de ziekenfondsen. Elk van deze diensten heeft een bepaalde  expertise ontwikkeld in het begeleiden en ondersteunen van mensen met welzijnsvragen. In het geïntegreerd breed onthaal willen we de expertise van deze drie diensten maximaal delen.

Raadpleeg hier de nieuwsbrieven:

april 2021