Regiostrategie dak- en thuisloosheid - Noord Wvl

In de regio Noord West Vlaanderen … 

  • Mag niemand (met of zonder papieren) genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.
  • Mag niemand langer dan nodig  moet verblijven in  opvang bij gebrek aan doorstromings-mogelijkheid naar (begeleid) wonen.
  • Mag niemand uit een instelling ontslagen wordt zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.
  • Mag niemand uit huis worden gezet wordt bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingmogelijkheden.
  • Mag niemand die jongvolwassen is thuisloos wordt als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.

Deze doelen bedachten we niet zelf, ze werden geformuleerd door Feantsa : een Europese Federatie die het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Europa als ultieme doelstelling stelt.

Hoewel de stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid bestaat uit leden die een extra engagement  bovenop hun takenpakket in eigen sector of eigen regio nemen, werken onze inspanningen inspirerend voor tal van initiatieven in de regio.  Denk maar aan de Commissies Versnelde Toewijzing, de projecten tijdelijke bezetting leegstand sociale woningen, de projecten Housing First , de woonladder/woonGPS Brugge, de zakboekjes thuisloosheid, enz…

Thuisloosheid een zeer complexe problematiek is als we thuisloosheid willen aanpakken, dan moeten we de krachten bundelen over de stads- en gemeentegrenzen heen, over sectorale grenzen heen …

De stuurgroep regiostrategie thuisloosheid, vindt het haar opdracht om zoveel mogelijk partners  te inspireren en samen te brengen die ‘draden in handen hebben’ die kunnen leiden tot het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Noord-West-Vlaanderen!

Meer informatie hierover kun je vinden op  regiostrategiethuisloosheid.be

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.