Aanmeldformulier Team Extremisme

CAW Limburg staat aan de frontlinie als referentie-CAW met een Team Extremisme.

CAW Limburg wil een bijdrage leveren aan de inspanningen die lokale besturen in Vlaanderen en Brussel doen in de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme binnen de context van een lokale gemeenschap.

Kunnen we met onze expertise iets voor jouw lokaal bestuur betekenen? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

CAW Limburg is expert in de begeleiding van intensieve dis-engagementtrajecten voor (ex-)gedetineerden bij beklaagden en veroordeelden van misdrijven in verband met gewelddadige radicalisering en extremisme. Onze diepgaande ervaring heeft ons een prominent rol als kennisdrager opgeleverd in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Met bewezen resultaten en een vastberaden team staan wij paraat om samen te werken aan een veiligere en meer veerkrachtige samenleving. Neem contact op met CAW Limburg en investeer in een partnerschap dat de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschappen bevordert.

Concreet bieden we je als lokaal bestuur volgende expertise aan:

 • expertise mbt individuele disengagement trajecten.
 • CVE (Countering Violent Extremism)-methodieken.
 • een multi-agency aanpak.
 • de complexiteit van casusoverleg vanuit verschillende deontologische kaders binnen een forensisch kader.

Dit doen we door:

 • consult en casusanalyse mbt individuele casussen.
 • deelname aan casusbespreking met direct betrokken actoren in een lokale context (politie/justitie/medewerkers lokale besturen/hulp -en dienstverleners/ …).
 • zorgen voor methodiekenoverdracht aan andere hulpverleners bij het uitwerken en realiseren van een hulpverleningstraject.
 • werken rond identiteitsgebonden problematieken, cultureel-sensitief werken en actief burgerschap.
 • deelname aan overlegmomenten en casusbesprekingen van lokale besturen waar expertise-inbreng rond casuïstiek een meerwaarde kan zijn (bv. netwerkmomenten, LIVC-R,…).
 • vorming en toelichting bieden op vraag van of in samenwerking met lokale besturen of VVSG over onze aanpak (houding, methodieken, relatieopbouw,…) van individuele disengagement trajecten.
 • zelf begeleidingstrajecten opnemen met individuen en direct betrokkenen indien er geen regulier aanbod beschikbaar is in de lokale context (= ultimum remedium).

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op.