Samenwerking lokaal bestuur Oostende– CAW

Sinds 2022 is er een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Stad Oostende – CAW Noord-West-Vlaanderen voor de periode 2022 – 2025.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

In deze overeenkomst is afgesproken om rond volgende punten de samenwerking te versterken:

Gezamenlijk programma

  1. Een gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid
  2. Samenwerkingsafspraken in het kader van de Oostendse strategie noodvoedselhulp
  3. Realisatie van een geïntegreerd breed onthaal in het kader van het decreet lokaal sociaal beleid
  4. Werkafspraken in het kader van schuldhulpverlening
  5. Uitvoering relationele en seksuele vorming in het secundair onderwijs
  6. Ondersteuning stedelijk drugbeleid en overlastbeleid

Jaarlijks is er een structureel overleg om de resultaten op te volgen.