Regiostrategie Dak-en Thuisloosheid

Zowel in de Westhoek als in Roeselare-Izegem-Tielt is CAW Centraal-West-Vlaanderen nauw betrokken als partner binnen de regiostrategie rond dak-en thuisloosheid. Daarbij engageren de woon- en welzijnspartners zich om, over de grenzen van gemeenten en sectoren heen, met elkaar samen te werken om dak-en thuisloosheid terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Centraal-West-Vlaanderen.

De 5 Europese FEANTSA-doelstellingen (www.feantsa.org) dienen daarbij als richtinggevend kader:

  1. Niemand mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.
  2. Niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheid naar (begeleid) wonen.
  3. Niemand mag uit een instelling ontslagen worden (ziekenhuis, psychiatrie, gevangenis, jeugdinstelling) zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.
  4. Niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings-en herhuisvestingmogelijkheden.
  5. Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.

 

Regiostrategie dak- & thuisloosheid Roeselare-Izegem-Tielt

Het CAW is sinds 2016 trekker van het bovenlokaal actieplan rond dak- & thuisloosheid in deze subregio. In 2018-2019 werd extra ingezet op het preventieve luik via het LEADER-project ‘(t)huis op het platteland – de boer op met preventieve tools om dak- & thuisloosheid te voorkomen’.

 

Inventaris van het regionaal aanbod voor dak- & thuislozen

Klik hier voor een schematisch overzicht van het woon- & begeleidingsaanbod voor personen die in dak- & thuisloosheid (dreigen te) verkeren binnen regio Roeselare-Izegem-Tielt

Contactpersoon

Charlotte Dewitte

Inhoudelijk directeur CAW Centraal-West-Vlaanderen

charlotte.dewitte@cawcentraalwestvlaanderen.be

 

Regiostrategie dak- & thuisloosheid Westhoek

In deze subregio is de Dienstverlenende Vereniging Westhoek trekker van de regiostrategie dak- & thuisloosheid. In 2019 vond een kick-off plaats en sindsdien wordt een bovenlokaal actieplan uitgerold met alle betrokken woon- & welzijnsactoren.

 

Inventaris van het regionaal aanbod voor dak- & thuislozen

Klik hier voor een schematisch overzicht van het woon- & begeleidingsaanbod voor personen die in dak- & thuisloosheid (dreigen te) verkeren binnen regio Westhoek

Contactpersoon

Lien De Vos

Regionale Welzijnscoördinator DVV Westhoek

lien.de.vos@dvvwesthoek.be  – 0478/49 23 81