Oostende: gezamenlijke aanpak dak- en thuisloosheid

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

In 2022 ging de versterkte samenwerking rond dak- en thuisloosheid van start. De gezamenlijke aanpak van Stad en CAW bestaat uit volgende pijlers:

  1. Monitoring van de problematiek en het aanbod
  2. Gecoördineerde aanpak van preventie van uithuiszetting op de private en de sociale huurmarkt
  3. Gezamenlijk instroomoverleg (ISO)
  4. Noodweerprotocol
  5. Garanderen van een verspreid aantal rustplekken voor dak- en thuislozen in Oostende via de ontmoetingscentra en inloopcentrum Kwiedam
  6. Snelle toegang voor jongeren en jongvolwassenen in (dreigende) dak- en thuisloosheid
  7. Implementatie van extra Housing First – trajecten en plekken
  8. Een afgestemde stedelijke en bovenlokale regie dak – en thuisloosheid