Geïntegreerd breed onthaal Oostende

Het geïntegreerd breed onthaal Oostende is een onthaal met verschillende welzijnsactoren om de dienstverlening aan de cliënten te maximaliseren en de toegankelijkheid te verhogen. We doen dit door te zorgen dat de burger de juiste informatie, de minst ingrijpende hulp, en zorg op maat krijgt onafhankelijk van bij welke van de partners hij zich aanmeldt.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Sociaal Huis Oostende, Stad Oostende, CAW Noord-West-Vlaanderen en de sociale diensten van de verschillende mutualiteiten.
Waar wordt er samengewerkt?
Er wordt niet samengewerkt onder één dak, het gaat om een inhoudelijke samenwerking’. Het geïntegreerd breed onthaal Oostende is een pilootproject dat wordt aangestuurd door het lokaal bestuur in Oostende (SHO). Voorlopig is het dus een lokaal initiatief in Oostende, maar het zal wellicht ook worden uitgerold in andere steden of regio’s.

Hoe wordt er samengewerkt?

Momenteel is het project nog niet van start, en zit het nog in de voorbereidingsfase waarin men volop bezig is met het opmaken van samenwerkingsafspraken. Het gaat dan om het doorgeven van (cliënt)informatie, zorgen voor warme doorverwijzing, voor een duidelijke vraagverheldering, kennismaking tussen de verschillende hulpverleners van de verschillende diensten, de kennisbank in een voor de cliënt begrijpbare taal formuleren,… De kennisbank is een soort ‘digitale databank’ waar alle informatie rond het aanbod van de betrokken diensten terug te vinden is. Op die manier krijgt de cliënt dezelfde informatie onafhankelijk van waar hij zich aanmeldt.

Wat zijn de voordelen?

Samenwerken creëert duidelijkheid voor de cliënt, hulpverleners leren elkaars werking veel beter kennen, je kan zorgen voor een warmere doorverwijzing als je weet met wie je belt, naar wie er wordt doorverwezen, …