House Of Time

House of Time is een realisatie in kader van de Triënnale Brugge rond hedendaagse kunst. De Triënnale focust op het concept van de Liquid City, Vloeibare stad van Zygmunt Baumann. In tijden waarin structuren vervagen moeten mensen nieuwe vormen van samenleven ontwikkelen. Een toegankelijke, gastvrije openbare ruimte is daarbij cruciaal. Triënnale Brugge heeft de ambitie om 15 dergelijke plekken te realiseren, waarvan House of Time (HoT) de meest dynamische is. House of Time is een project van het Duitse architectenbureau Raumlabor.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Een unieke samenwerking op het kruispunt van cultuur en welzijn

Het bureau ging aan de slag met het netwerk Brugge(n) voor jongeren op een oude industriële site aan de rand van de historische binnenstad. Ze werken er aan een ‘huis vol tijd’, een plaats die wordt geherprogrammeerd en geactiveerd tot een ontmoetings- en productieplek door en voor jongeren. Kunstenaars, architecten, technische cultuurmedewerkers, jeugdwelzijnswerkers en (maatschappelijk kwetsbare) jongeren creëren er samen mobiele installaties zoals een warmwaterbad, een droomboomhut, een atelier, een reeks meubilair en attributen voor de ontvangst van bezoekers, enzovoort.

House of Time heeft een grote dynamiek en interesse losgeweekt bij zowel de jongeren zelf als bij de lokale culturele en jeugdpartners.

Verderzetting 2019

In de zomer van 2018 diende CAW Noord-West-Vlaanderen bij het departement Cultuur, Jeugd en Media een subsidiedossier in om HoT in 2019 verder te zetten, dit in samenwerking met volgende partners:

  • OCMW Brugge
  • Netwerk Bruggen voor Jongeren
  • vzw Brugge Plus
  • vzw Kunstenal
  • vzw Korrelatie
  • vzw Batterie
  • Vzw Het Entrepot

De dagelijkse opvolging van het project en de coördinatie van de site gebeurt door Brugge Plus vzw.

Bezoek de Facebookpagina van House Of Time.