Route 36

Route 36 is een huis in de Vlamingdam 36 in Brugge, waar jongeren welkom zijn voor hulpverlening én vrije tijd, met aandacht voor de meest kwetsbare jongeren.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Het JAC, LOGiN, jongerenwerking ’t Salon (alle drie werkingen van CAW Noord-West-Vlaanderen), Buurtsport (OCMW) en de preventiewerkers van Stad Brugge.

Hoe wordt er samengewerkt?

De diensten huizen samen in hetzelfde gebouw en maken daardoor de verbinding naar elkaars aanbod. Zowel in het huis als erbuiten in Brugge wordt er samengewerkt om vlot die verbinding te maken. Er worden ook gezamenlijke initiatieven ontwikkeld.

Wat zijn de voordelen?

Samenhuizen zorgt er voor dat de verschillende werkingen sneller de link leggen naar elkaar, dat we jongeren beter bereiken, dat jongeren het hulpverleningslandschap beter leren kennen, en dat we slagkrachtiger zijn in het detecteren en aanpakken van signalen.

Meer info?

Bezoek www.route36.be of volg de Facebookpagina.

Contactpersoon vanuit CAW

Kira Vergote