Jongeren OpvolgingsKamer

JongerenOpvolgingsKamer (JOK) is een project van het Antwerpse parket en de rechtbanken in samenwerking met onder andere het justitiehuis en CAW Antwerpen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Het project wil vermijden dat jongeren tussen 18 en 25 jaar die criminele feiten plegen in een vicieuze cirkel terecht komen. Herstellen is dan veel effectiever dan straffen. Vandaar dat men de samenwerking met onder andere de hulpverlening opzoekt.