WINGG

WINGG staat voor West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid. Het is een geheel van zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. WINGG is een apart team dat bestaat uit verschillende mobiele teams, onder andere het mobiele crisisteam.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Onder andere diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Crisismeldpunt minderjarigen (CAW Noord-West-Vlaanderen), revalidatiecentra, huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, psychologen en therapeuten.

Waar wordt er samengewerkt?

In de hele provincie West-Vlaanderen.

Hoe wordt er samengewerkt?

Er is een aanwezigheid van WINGG medewerkers in het crisismeldpunt minderjarigen, vooral in functie van kennisoverdracht, expertisedeling en ondersteuning van de meldpuntmedewerkers. Het crisismeldpunt kan beroep doen op mobiele crisisinterventies binnen geestelijke gezondheidszorg én op een aantal crisisbedden die beschikbaar zijn voor minderjarigen met een psychiatrische crisis, verspreid over de provincie.

Waarom wordt er samengewerkt? Wat zijn de voordelen?

Er is gekozen voor een geïntegreerd netwerk van diensten in de geestelijke gezondheidszorg en de integrale jeugdhulp omdat we op die manier een totaalaanbod kunnen doen naar de minderjarige in crisis. Het totaalplaatje wordt in beeld gebracht en de hele waaier aan crisisjeugdhulp kan worden opengetrokken.