Praat erover
Getuigenis

Het verhaal van Angele

We ontmoeten Angele, een 60 jarige dame die uit een lange opname in een psychiatrische centrum komt. Om diverse redenen werd de opname stopgezet. Via de politie werd zij binnengebracht in de nachtopvang. Ze heeft geen sociaal netwerk. Ze heeft alleen nog contact met haar moeder, maar zij woont in Engeland.

Angele is slecht te been en heeft ook moeilijkheden om het openbaar vervoer te nemen. 

Gezien haar psychiatrische achtergrond werd het mobiel psychiatrisch team betrokken. Zij verzamelen de belangrijkste informatie bij de verschillende diensten en melden haar aan voor een opname in een PAAZ-afdeling. Omdat haar lichamelijke toestand zo slecht is, lukt het redelijk snel haar te laten opnemen, dankzij goed overleg met de psychiater aldaar. Op deze manier hebben we meer tijd om een goed traject voor Angele uit te stippelen. 

Na enkele onderhandelingen met het Zorgbedrijf in Antwerpen, kan ze vrij snel terecht in een serviceflat. Psychiatrische nazorg wordt verder geregeld met de thuisverpleging en de huisarts verbonden aan het Zorgbedrijf. Woonbegeleiding wordt opgestart door de collega’s van het CAW Outreachteam.