CAW Antwerpen zoekt 100 panden

Het is al lang geen nieuws meer: er is een groot gebrek aan geschikte, betaalbare woningen, de wachtlijsten voor sociale woningen zijn enorm en we zien een stijgend aantal uithuiszettingen. Te veel mensen hebben geen eigen plek en kunnen nergens echt thuiskomen. Onze hulpverleners ervaren die realiteit elke dag.

CAW Antwerpen zoekt 100 panden! 

CAW Antwerpen bestrijdt dak- en thuisloosheid in haar gehele werkingsgebied. Dit vraagt een woongerichte aanpak. Dat houdt in dat we cliënten zo snel mogelijk duurzame en kwalitatieve huisvesting willen bieden. Het hebben van een vaste woning en de daarmee gepaard gaande privacy, rust en veiligheid, motiveert bewoners om hun woning te behouden en om aan andere problemen te werken.

De wooncrisis in Antwerpen bemoeilijkt onze woongericht aanpak. Daarom starten we een intensieve zoektocht naar geschikte panden voor tijdelijke woonoplossingen. We maakten een duidelijk afsprakenkader voor de samenwerking met potentiële verhuurders.

Want er zijn heel wat voordelen aan verhuren aan CAW Antwerpen! 

Als eigenaar 

 • Zekerheid huurinkomsten
   tijdige en correcte betaling 
 • Goed beheer van het pand
  CAW is hoofdhuurder.
  CAW levert het pand, in dezelfde staat als bij de ingebruikname ( behalve normale slijtage).
  Huurdersonderhoud wordt gegarandeerd.
 • Zonder extra belasting op de huurinkomsten
  huurinkomsten worden op dezelfde wijze belast als bij de verhuur aan een particulier.
 • Onroerende voorheffing slechts gedeeltelijk ten laste van de verhuurder
  We bespreken hoe we de eigenaar deels kunnen ontlasten van de OV.
 • Verhuren op lange termijn (indien gewenst)
  De voorkeur van het CAW is huren voor meerdere jaren.
 • Begeleiding van de huurders
  Het CAW biedt structureel praktische en sociale begeleiding.
 • Rechtstreeks aanspreekpunt
  Een rechtstreekse lijn met de vastgoed expert van het CAW.

Als makelaar

 • CAW handelt snel en professioneel
  Heeft u een pand dat wij zoeken en dat binnenkort vrijkomt? Leg het eerst voor aan het CAW. Wij beslissen direct na plaatsbezoek.
 • Minder tijd en kosten voor u
 • Uw eigenaar tevreden
  Het CAW is een solide, stabiele en correcte huurder.
  Uw eigenaar heeft minder zorgen, dankzij u!

We zijn voornamelijk op zoek naar studio’s en 1 slpk appartementen, zowel in huurvorm als koopvorm.

“Gezien de goede verstandhouding en de erg correcte betalingen door het CAW, stel ik voor om de indexatie dit jaar niet toe te passen als blijk van appreciatie van de aangename samenwerking”
(Kristof, eigenaar die verhuurt aan CAW Antwerpen)

Interesse?

Neem contact op! We informeren u welke panden we zoeken en kijken of een samenwerking mogelijk is. 

Erik Bödges –  Vastgoedexpert CAW Antwerpen
0473 795 528
erik.bodges@cawantwerpen.be

 

Help ons om dakloosheid te bestrijden met een woongerichte aanpak en help mensen als Jurgen