CAW Oost-Brabant pilootproject in Kindreflex

We vertelden u in maart al dat we stonden te trappelen om aan de slag te gaan met de Kindreflex. Dat we heel CAW Oost-Brabant zouden onderdompelen. En toen kwam Corona…

Mensen trokken zich verplicht terug in hun eigen bubbel en combineerden daar allerlei rollen: ouder, werknemer, collega, leerkracht, speelkameraad…Sommigen beschikten over buitenruimte om lijf en hoofd even te laten uitwaaien van zoveel prikkels op zo weinig plaats. Anderen moesten het stellen met de vierkante meter van het toilet om even rust op te zoeken.

Voor iedereen een bijzonder uitdagende periode, voor sommigen ver over de eigen grens.

Welzijn kwam serieus onder druk in heel wat gezinnen. Familiaal geweld nam toe.

In heel het maatregelenpakket dat op gang kwam om het virus te bedwingen was de ‘Kindreflex’ ook even zoek. Gelukkig was er de bevraging door het Kinderrechtencommissariaat en andere partners en kregen kinderen opnieuw een stem.

Ondertussen kwam er ook het actieplan mentaal welzijn ‘Zorgen voor Morgen’ van Minister Wouter Beke waarbij middelen uitgetrokken worden om de Kindreflex uit te rollen in de ziekenhuizen, justitiehuizen en de CAW’s. Meer dan welkom in deze uitdagende tijd.

Want als hulpverleners vertrekken we voornamelijk vanuit de vraag waarmee mensen komen en zijn we niet geneigd om naar de kinderen en het ouderschap te vragen wanneer daar geen specifieke hulpvraag over is. Toch is dit nodig. Met de tool ‘Kindreflex’ in handen kan elke hulpverlener nu aan de slag om een gesprek te voeren over ouderschap. Ouders krijgen zo de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten en hulpverleners kunnen sneller reageren in verontrustende situaties.

In nauwe samenwerking met het Veck (Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling) zullen we dit najaar de Kindreflex implementeren in alle werkingen van CAW Oost-Brabant. We staan er dus niet alleen voor.

CAW Oost-Brabant gaat als eerste CAW actief aan de slag met de Kindreflex. Onze ervaringen zullen als leerproject dienen voor de andere CAW’s.

Corona zal ons ongetwijfeld nog uitdagen in het vorm geven aan vorming en bewustmakingscampagnes, maar de goesting is er meer dan ooit! Het brengt ons weer een stapje dichter bij het beter maken van de plek die kinderen in onze wereld krijgen om op te groeien en open te bloeien.