Het CAW verrijkt me als mens

CAW Oost-Vlaanderen voert momenteel interviews met medewerkers over het onderwerp ‘Baanbrekende Werkgever 2023’. We behaalde deze titel na het doorlopen van een intens HR-leertraject. Deze keer geven we het woord aan Alexia Vandenberghe. Zij is actief als vrijwilligster bij de balies van de Oude Houtlei en de Visserij in Gent.

Wat houdt je werk in?

Het welkom heten en wegwijs maken van reeds bekende en nieuwe cliënten aan de balie. Telefonische oproepen beantwoorden en doorschakelen naar de juiste hulpverlener of afdeling zoals Onthaal, Transithuis, Schuldhulp enzovoort. Als er niet doorgeschakeld kan worden, stuur ik een mail met de gegevens en de vraag om contact op te nemen. Ik heb ook enkele administratieve taken. Zo houd ik onder andere de telefoonlijsten up-to-date en verricht ik logistieke taken zoals het klaarzetten van materiaal voor een vergadering.

Wat betekent CAW voor jou?

Het CAW raakt me recht in het hart. Een niet-discriminerende organisatie, waar iedereen terecht kan ongeacht geloof, afkomst, huidskleur, genderidentiteit, handicap … Het is een soort van thuiskomen voor mij. Het doet me vooral deugd dat de tijden op het vlak van ‘rechten van het kind’ nu veranderd – en vooral – verbeterd zijn, want in mijn jeugd was dit anders. En ik ben trots dat ik er een deeltje van mag zijn, ook al werk ik niet voor het JAC (n.v.d.r.: het jongerenaanbod van het CAW). Het CAW verrijkt me als mens. Ik krijg hier vele mogelijkheden om bij te leren.

Waarom werk je graag voor CAW Oost-Vlaanderen?

Het brengt structuur in mijn week en ik krijg veel voldoening uit het feit dat ik toch een kleine schakel ben in een organisatie die verschil maakt. Ik voel me niet ‘maar’ de vrijwilliger, maar volledig aanvaard als baliemedewerker. De bedankjes die ik regelmatig krijg van de medewerkers geven me een goed gevoel. En er wordt in het urenpakket rekening gehouden met mijn privé-situatie, bijvoorbeeld als ik eens naar het ziekenhuis moet.

Hoe heb jij je eerste maanden bij CAW Oost-Vlaanderen ervaren?

Met een bang hartje begonnen en ietwat schrik om de telefoon op te nemen. Ik was vooral bang dat ik hulpvragers niet voldoende kon helpen omdat ik nog te weinig wist over de werking van het CAW.

Wat heb je geleerd bij ons CAW?

Dat ik er mag zijn, ondanks mijn gebreken vanwege mijn invaliditeit, en dat ik zo toch een verschil kan maken.

Wat zijn je belangrijkste verwezenlijkingen?

Dat ik een filmpje mocht inspreken en actief mag deelnemen aan teamvergaderingen. Het geeft me een trots gevoel dat ook het woord van een vrijwilliger meetelt en dat er met aandacht naar je wordt geluisterd. Ik heb ook een verschil gemaakt door diverse draaiboeken te maken voor het CAW-huis.

Waarom zouden andere personen een job bij CAW Oost-Vlaanderen moeten overwegen?

Je wordt gewaardeerd zoals je bent, je kan gewoon jezelf zijn, er zijn superleuke collega’s, en fijne samenkomsten zoals voorbije voorjaar de High Tea in de Visserij, maar ook de personeelsfeesten, de vrijwilligersfeesten enzovoorts.

Nog iets toe te voegen?

Ik voel me goed in het CAW en ik hoop dat ik, als de medische situatie dat toelaat, mijn vrijwilligerswerk nog vele jaren kan uitvoeren.

Wil jij als vrijwilliger werken bij CAW Oost-Vlaanderen?

Het CAW kan niet zonder vrijwilligers. Je vindt er studenten, actieve gepensioneerden en professionelen die in hun vrije tijd hun talenten aanbieden. Sommigen draaien al jaren mee en zorgen mee voor de dagelijkse werking. Anderen engageren zich voor een bepaalde periode of werken mee aan een project. Heb je goesting én tijd in zinvol vrijwilligerswerk? Bekijk dan de vrijwilligersvacatures op onze website.