Meer aandacht voor eenoudergezinnen

Ons land telt bijna 500.000 eenoudergezinnen. Eenoudergezinnen botsen op heel wat problematieken en uitdagingen. 40% van deze gezinnen leeft onder de armoedegrens of dreigt dat te worden.

Samen met IKEA en andere maatschappelijke organisaties maakten we een memorandum om de uitdagingen van deze gezinnen hoger op de politieke agenda te zetten.

Tijdens een rondetafelgesprek peilden we naar reacties van beleidsmakers en politici.

Bij CAW kennen we de uitdagingen van eenoudergezinnen, het thema raakt aan al onze werkingen. Zo wordt de groep van alleenstaande ouders binnen dak- en thuisloosheid groter, we begeleiden gezinnen met kinderen die gevlucht zijn na intra familiaal geweld, we kennen hun strijd in de zoektocht naar een betaalbare woning, we zien de financiële en mentale druk die ze ervaren omdat er maar een inkomen is en we zien hoe hun kinderen die stress wanneer ze bij JAC aankloppen.

Samen met IKEA en andere maatschappelijke organisaties maakten we een memorandum om de uitdagingen van deze gezinnen hoger op de politieke agenda te zetten. Omdat we het belangrijk vinden om maatschappelijk draagvlak te creëren en oplossingen aan te reiken aan het beleid, brachten we mensen samen om na te denken en uit te wisselen.

Op die manier willen we samen meer bewustzijn creëren over de moeilijkheden die eenoudergezinnen ondervinden bij het vinden van geschikte huisvesting en oplossingen aanreiken aan de politieke wereld. Het memorandum werd 23 maart 2023 gedeeld tijdens een lokaal politiek debat met als doelstelling om lokale politici, sociaal werkers en alleenstaande ouders ideeën te laten uitwisselen over hoe het Vlaams welzijns- en woonbeleid verbeterd kan worden ten voordele van deze kwetsbare (en groeiende) maatschappelijke groep.

Download: