Mind-Spring voor Oekraïense jongeren

Je bent 17. Je zit in die fase waarin je je afzet tegen je ouders en alles wat naar autoriteit ruikt. Je probeert in het reine te komen met je eigen identiteit. Je vraagt je af wat je in de toekomst gaat doen. Je belangrijkste gesprekspartners zijn je vrienden. En dan gebeurt dit: oorlog in je land, vluchten naar België, je wordt afgesneden van alles wat je als zeker beschouwde, je vrienden of vriendinnen kan je hoogstens via je smartphone bereiken.

Onzekerheid

De adolescentie is al een fase die gekenmerkt wordt door veel onzekerheid. En die onzekerheid vergroot natuurlijk enorm als je als vluchteling in een vreemd land terecht komt. Gaan we hier blijven? Heeft het wel zin om Nederlands te leren? Moet ik hier studeren of kan ik dat later in Oekraïne doen? Wie kan mij helpen als ik nog maar een simpele vraag heb? Mijn ouders? Mijn broers of zussen?

Evelien Depaepe van CAW begeleidt Oekraïense jongeren in Mind-Spring Junior-sessies. ‘Mind-Spring is een heel toegankelijk psycho-educatief groepsaanbod in eigen taal. Tien jongeren zitten samen, ze zijn lotgenoten, ze kunnen hun eigen taal spreken, ze kunnen contacten leggen en ervaringen uitwisselen. We zijn met twee om die jongeren in zes sessies te begeleiden: een Mind-Spring trainer – een opgeleide ervaringsdeskundige uit Oekraïne – en een co-begeleider die een achtergrond heeft in sociaal werk. Vooraf leggen we in een infosessie aan de jongeren uit waarvoor Mind-Spring dient: het is niet bedoeld als therapie, het is een programma om de weerbaarheid van jongeren te verhogen. We werken rond de vaak heel sterke emoties bij deze groep. Heel veel verdriet, heel veel boosheid — allemaal zeer normale reacties in een abnormale situatie. We focussen op hun eigen identiteit en hoe ze die hier in België kunnen invullen. Ze leren omgaan met stress via onder andere ontspanningstechnieken en we tonen hen waar ze hier in België hulp kunnen vinden.’

Toekomst

‘Ze hebben het vaak moeilijk om zich op België te richten. In feite willen ze terug, eigenlijk zeggen ze “laat ons gerust”. Je zou het een vorm van rouwverwerking kunnen noemen. En het is ook zo dat sommige jongeren van de zomerperiode gebruik maken om terug te keren en de situatie in te schatten. Wat is daar nog? Wat staat daar nog recht?

Nu zitten ze hier. Ze stonden op het punt om naar de universiteit of de politieacademie te gaan, nu hebben ze 35 stappen teruggezet. Ze hebben het hier moeilijk met het Nederlands, want als ze hier vrienden willen leren kennen of gaan studeren, dan moeten ze de taal wel leren. Maar ze kunnen er niet omheen: als ze een toekomst willen moeten ze iets doen aan die taalachterstand.

Vaak eindigt zo’n reeks sessies met de vraag of ze kunnen worden verlengd. Dat kan niet altijd, we beiden meestal een terugkomsessie aan, maar je ziet wel dat die jongeren elkaar op een andere manier terugvinden.’

Meer weten?

Lees meer over Mind-Spring Junior op www.caw.be/mind-spring.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 9, nr. 3, jul-aug-sep 2022). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.