Getuigenis

Nieuwe trainers voor Mind-Spring

Je land moeten ontvluchten brengt stress met zich mee. Je komt terecht op onbekende plekken, mensen rondom je spreken een onbekende taal. Je bent ontheemd, angstig. Je hebt dierbare spullen, vrienden, familie moeten achterlaten. In je thuisland of ergens onderweg.

Je probeert iets op te bouwen. Iets nieuws? Zeker iets anders. Je probeert te overleven en je leven verder te zetten. Je dromen te verwezenlijken. Maar het vraagt veel van je krachten.

In het traject Mind-Spring leren nieuwkomers hun krachten inzetten om hun toekomst aan te pakken. Het doel is om de mentale veerkracht te versterken vanuit gedeelde ervaringen. Rode draad is de balans tussen draagkracht en draaglast. Er wordt in groep gesproken, er zijn oefeningen en soms simulaties; elke sessie eindigt met een ontspanningsoefening.

De cursus wordt steeds gegeven in de eigen taal van de groep. De reeks wordt begeleid door een ervaringsdeskundige trainer samen met een co-begeleider die meestal als hulpverlener werkzaam is in de brede welzijns- of onderwijssector. Beiden hebben de Mind-Spring opleiding tot trainer of co-begeleider gevolgd. Een tolk vertaalt tussen groep, trainer en co-begeleider.

Om het aanbod regionaal te kunnen uitbreiden, volgde dit voorjaar een groep van 11 cursisten de opleiding tot Mind-Spring trainer in Leuven.

Suzan, Bereshka en Efrata vertellen over hun ervaring.

Suzan

“Ik ben blij dat ik hiermee anderen ga kunnen helpen, vanuit mijn eigen ervaringen. Ik werk als trajectbegeleidster bij het agentschap integratie en inburgering. Dankzij deze opleiding leerde echt iets anders. Ik denk dat ik zelf ook een keer aan een Mind-Springgroep ga deelnemen, om die ervaring ook te hebben. Dat zal me nog meer helpen als persoon, maar ook om een goede trainer te zijn.

Met stress leren omgaan is echt nodig. Als vluchteling verlies je heel veel: vrienden, familie, eigendom, sociale contacten. Je oude leven is helemaal weg en je begint een nieuw leven. Mind-Spring kan dan echt een sprong naar de toekomst betekenen. Je leert met stress omgaan, hoe je gedachten je leven beïnvloeden, je leert plannen maken voor de toekomst.

Ik heb altijd zelf oplossingen moeten zoeken om een balans te maken tussen mijn oude leven en mijn nieuwe leven. Die oplossingen zoeken, dat is moeilijk en heel vermoeiend. Mind-Spring is een mooie stap om mensen met een migratieachtergrond balans te laten maken tussen hun kracht en die moeilijkheden en tussen hun oude en nieuwe leven.

Als je in groep open kan praten over je gevoelens, je moeilijkheden, dan helpt dat enorm om je problemen te kunnen oplossen. Elk mens heeft een woord van bemoediging nodig en die heb ik zeker gekregen in deze opleiding. We hadden een hele mooie groep en een warme sfeer. Ik ben trots dat we over alles konden praten, dat dat vertrouwen er was. Praten is zo belangrijk.”

Bereshka

“Ik woon al langere tijd in België en volgde vroeger de Mind-Spring cursus in Gent. Ik help sowieso veel nieuwkomers: iets tolken, dingen tonen, uitleggen hoe iets werkt. Maar die hulp is niks structureel. Nu ik deze opleiding gevolgd heb, kan ik toch iets professioneler aan de slag om mensen te tonen welke weg ze moeten gaan, hoe ze de dingen kunnen aanpakken.

Je moet als vluchteling de juiste opleidingen of personen vinden en dat is niet altijd gemakkelijk. Ik heb de indruk dat er al veel meer bestaat dan twintig jaar geleden, maar ik vind dat Mind-Spring nog veel bekender mag worden. Mind-Spring is de weg naar de toekomst voor vluchtelingen.”

Efrata

“In mijn thuisland wordt alles geminimaliseerd. Er zijn wel mensen met stress, maar daar wordt niet over gesproken. Je bent dan een gekke persoon, niet normaal. Hier wordt dat wel erkend en gezien als normaal. Ook als je stress hebt, hoor je nog in de maatschappij.

Het is goed dat Mind-Spring het daarover heeft. Vorige week ging het bijvoorbeeld ook over rouw en verlies. Dan zie je dat elke cultuur eigen routines en gewoonten heeft. En het is heel mooi om elkaar daarin te leren kennen.

Je leert in zo’n cursus echt van elkaar en da’s interessant. In Eritrea was ik een student, hier ben ik gewoon een vluchteling. Door de taal, sta ik altijd achter. Vroeger dat ik dat ik alleen was. Maar in een cursus als deze merk je dat je niet alleen bent met die frustraties.

Vroeger wilde ik hier ook aan de universiteit studeren, maar dat ging niet door de taalbarrière. Maar nu heb ik toch twee opleidingen gedaan, ik werk bij het OCWM als cultuursensitief ondersteuner. Dat is niet het laatste wat ik wil bereiken, maar ik heb wel de weg gevonden. En daar ben ik heel erg trots op.”

Wil u graag meer weten over wat Mind-Spring kan betekenen?

Neem dan contact op met de Mind-Springpartner uit uw regio.

Deze opleiding werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Stad Leuven, The Human Link, CAW Oost-Vlaanderen en CAW Oost-Brabant.