Samen dakloosheid aanpakken: CAW lid van bestuursorgaan FEANTSA

De groep mensen die dak- en thuisloos is, groeit. Dat leren de tellingen ons. En niet alleen in de grootsteden. Ook in kleinere gemeentes en op het platteland zijn er steeds meer mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Het gaat bovendien om een heel diverse groep.

Dak- en thuisloosheid vermijden en aanpakken, vraagt samenwerking over organisaties en beleidsdomeinen heen.

Bart Claes van CAW werd tijdens het laatste congres van FEANTSA verkozen als lid van het bestuursorgaan.

Feantsa is de Europese Federatie van organisaties die met daklozen werken en zet zich in om dakloosheid te beëindigen door beleidsbeïnvloeding, onderzoek, het delen van goede praktijken en bewustwording. Tijdens hun laatste congres gingen ze dieper in op onder meer preventie, verborgen dakloosheid, in het bijzonder bij LGBTQI+ personen en decriminalisering van dakloosheid.

Zo onderzocht de De EOH-studie (European Observatory on Homelessness) de relatie tussen dakloosheid en gevangenschap, en het huidige beleid en praktijk om dakloosheid te voorkomen bij het verlaten van de gevangenis in 13 EU-lidstaten.

Nicolas Pleace en Carolyn Snell van de Universiteit van York, presenteerden op het congres hun onderzoek naar de impact van energiearmoede op dak- en thuisloosheid in het Verenigd Koninkrijk.

Zo is er een verband met verborgen dakloosheid en blijven mensen langer in de opvang omdat de kosten voor zelfstandig wonen te hoog zijn, wat de druk op organisaties die mensen ondersteunen die dak- en thuisloos zijn, verhoogt.

Bart Claes van CAW: “Het onderzoek onderstreept de complexe verbanden tussen energiearmoede en dak- en thuisloosheid. Bij CAW zien we dagelijks de impact van deze problemen op de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het is van cruciaal belang dat we nu investeren in gerichte steun en duurzame oplossingen om dak- en thuisloosheid effectief aan te pakken en financiële zorgen integraal te benaderen in hulpverlening.”

 

 

 

Samen dakloosheid aanpakken, dat betekent ook onze eigen expertise delen. Collega Els Goosssens vertelde meer over het project ‘Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf’ van CAW Oost-Vlaanderen, dat onderdak biedt aan mensen zonder wettig verblijf en hen ook juridische en perspectiefvolle begeleiding biedt.

De focus ligt op het verkrijgen van een reguliere status, door te helpen met documenten of vrijwillige terugkeer en andere mogelijkheden te bespreken. Het project werkt nauw samen met diensten voor migratie en lokale overheden.

 

De meest effectieve manier om dakloosheid aan te pakken is dakloosheid voorkomen. Een meer preventieve benadering vraagt samenwerking over organisaties en beleidsdomeinen heen. Bart Claes van CAW schreef daarover eerder al een opiniestuk. Hij werd verkozen als lid van het bestuursorgaan van Feantsa.

Wil je meer weten?

Zit je zelf met zorgen? Neem contact op met een CAW in je buurt. Dat kan telefonisch, via mail en chat en je kan ook langskomen.