Praat erover
CAW Limburg

Vormingscel van JAC Limburg en Stad Hasselt gaat digitaal

Ontmoet Ann, Sandra en Hanne, de drie gezichten van de Vormingscel van Stad Hasselt en JAC Limburg. Ze vertellen met enthousiasme over de vormingen die ze organiseren voor leefgroepen en voor leerkrachten en leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs in Hasselt. In dit interview blikken ze terug op 2019 en vertellen ze over de digitalisering van hun vormingsaanbod in 2020.

Dag Ann, Sandra en Hanne. Kunnen jullie meer vertellen over waar jullie mee bezig zijn?

Ann Stelten: ‘We ontwikkelen vormingen voor Hasseltse scholen en leefgroepen. Voor leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs bieden we het project Weerbaarheid bij jongeren aan. Daarin hebben we het over puberteit, gevoelens, relaties met ouders en vrienden, nee-zeggen en kindermishandeling. Voor leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar bieden we vormingen aan over zelfbeeld, communicatie, relaties en grenzen. In leefgroepen gaan we met dezelfde thema’s aan de slag.’

Jullie werken samen met de Stad Hasselt en de scholen. Wat houdt die samenwerking in?

Sandra Heeren: ‘We zijn in dienst van Stad Hasselt en gedetacheerd naar het Jongerenaanbod van het CAW Limburg (JAC Limburg). Daardoor kunnen we alle vormingen gratis aanbieden aan Hasseltse scholen en leefgroepen.’

Wat willen jullie met de vormingen bereiken?

Hanne Sbardella: ‘We willen de weerbaarheid van jongeren versterken op verschillende manieren, bijvoorbeeld door hen te leren nee te zeggen tegen vrienden of tegen situaties waarin ze zich niet oké voelen. Tijdens een vorming leren ze ook hun eigen mening beter kennen en hoe ze die op een goede manier kunnen uiten.’

Ann Stelten: ‘We zetten jongeren aan het denken over hun eigen gedrag. Ze zijn zich vaak niet bewust wanneer ze de grens van iemand anders overschrijden. We laten hen nadenken over wie ze zijn en om zich niet te spiegelen aan wat ze op sociale media zien. We leggen ook altijd een link met het hulpverleningsaanbod van het JAC. Zo weten jongeren waar ze terechtkunnen als ze vragen of problemen hebben.’

Welke reacties krijgen jullie tijdens bezoeken aan scholen?

Sandra Heeren: ‘Leerlingen vinden het fijn dat we ruimte maken om het met hen over soms moeilijke thema’s te hebben. Het zijn vaak onderwerpen die niet aan bod komen in gesprekken met ouders of vrienden. Leerkrachten zijn enthousiast over de woordenschat en de durf die leerlingen ontwikkelen om het met elkaar over die thema’s te hebben.’

Hoe kijken jullie als team terug op het werkjaar 2019?

Hanne Sbardella: ‘2019 was een druk, maar leuk jaar. We zagen veel jongeren en gaven onze projecten GeSLAAGde Relatie!? en Communicatie en grenzen een grondige make-over. Dat laatste was nodig omdat de invloed van sociale media groeit, ook bij kinderen in het lager onderwijs. Daarnaast stellen we vast dat de problemen waarmee jongeren kampen zwaarder worden.’

Welk cijfer over de Vormingscel van 2019 springt er voor jullie uit?

Ann Stelten: ‘We zijn trots op het aantal ouders dat onze informatieavonden bijwoont. Tijdens zulke sessies reiken we tools aan om met hun kinderen een goed gesprek over relaties en seksualiteit te voeren.’

Met welke goede voornemens is de Vormingscel 2020 gestart?

Sandra Heeren: ‘We willen onze projecten verderzetten en kritisch naar onze werking blijven kijken. We hebben ook wilde plannen om workshops voor leefgroepbegeleiders en ouderavonden over mediawijsheid te organiseren.’

Hanne Sbardella: ‘Door corona hebben we onze vormingen voor het basisonderwijs in sneltreinvaart gedigitaliseerd. Daardoor blijven we ook tijdens de crisis leerlingen bereiken. Dat is erg belangrijk in zo’n moeilijke periode. De digitale switch is een succes. Daarom hebben we tijdens de zomer onze vormingen voor het vierde, vijfde en zesde middelbaar in een digitaal jasje gestoken. We staan klaar om leerkrachten en leerlingen te blijven bereiken.’

Heb je een vraag voor de Vormingscel? Ben je geïnteresseerd in een vorming? Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar vormingscel@cawlimburg.be.