De rem op sociale-woningenbouw

De Vlaamse Regering heeft in 2021 een bedrag van 1,1 miljard euro ter beschikking gesteld aan sociale-huisvestingsmaatschappijen. Dat konden zij gebruiken om sociale woningen mee te bouwen. Nu stelt Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele (NVA), voor om een deel van dit geld door te schuiven naar investeringen in de privéhuurmarkt. CAW Oost-Vlaanderen (Centrum Algemeen Welzijnswerk) meent dat hierdoor een rem wordt gezet op projecten rond sociale-woningenbouw.

In Vlaanderen en Brussel staan meer dan 180.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Voor hen is de zoektocht naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning een dagelijkse strijd. Het CAW meent dat het beleid al decennia veel te weinig erop gericht is om ook voor de meest kwetsbaren het recht op wonen te ondersteunen.

Iedereen recht op een dak boven het hoofd

In een welvarende regio als Vlaanderen is het ongehoord dat er nog mensen dak- of thuisloos zijn, vindt CAW Oost-Vlaanderen, dit is een aanfluiting van het recht op wonen, dat in de Belgische Grondwet is verankerd. Door het budget voor sociale-woningenbouw door te schuiven naar de privémarkt, zoals de Vlaams minister van Wonen voorstelt, kunnen woningen mogelijk aan een verlaagde huurprijs worden aangeboden maar wordt de wachtlijst voor een sociale woning niet ingekort.

Geen perspectief zonder actie

De prijzen op de privéhuurmarkt stijgen almaar en verhuurders hebben keuze te over aan wie ze verhuren. Dan vallen financieel kwetsbare gezinnen gemakkelijk als eerste uit de boot. Daarom juichten we het initiatief van de Vlaamse Regering toe, toen minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke (CD&V), op 17 oktober aankondigde dat 1,57 miljoen euro wordt geïnvesteerd in Housing First-projecten, om zo de strijd aan te gaan met dak- en thuisloosheid.

Alternatieve mogelijkheden

Het CAW biedt woonbegeleiding aan en opvang voor wie geen dak boven het hoofd heeft. We merken in onze opvangcentra dat mensen noodgedwongen langer moeten verblijven omdat ze er niet in slagen een woning te vinden. Daarom stellen we voor dat minister Diependaele het geld naar Housing First-projecten doorschuift, zodat er meer woningen beschikbaar zijn voor mensen die er geen hebben. Desnoods wordt er met de privémarkt samengewerkt om deze projecten duurzaam te realiseren. De know-how is er. Het geld is er. Nu nog de bakstenen!

Meer weten?

Dit bericht is een reactie van CAW Oost-Vlaanderen op berichtgevingen over de herbestemming van een Vlaams budget voor sociale woningen. CAW’s strijden voor het recht op wonen voor iedereen, maar zeker voor wie dak- of thuisloos is. We bieden woonbegeleiding aan, maar ook opvang voor wie geen dak boven zijn hoofd heeft. We merken in onze opvang dat mensen hier – noodgedwongen – steeds langer blijven omdat ze er niet in slagen een woning te vinden.

Met Housing First wordt een ‘paradigmashift’ gemaakt in ons denken en handelen rond dak- en thuisloosheid. Lees er hier meer over.