Wat is Housing First?

Housing First betekent letterlijk wat je leest. Eerst een dak boven het hoofd! Dan de rest. Het is een methodiek die ingezet wordt als oplossing voor de meest kwetsbare daklozen. We schuiven onvoorwaardelijke huisvesting als basisrecht naar voor.

Housing First is een innovatieve methodiek voor chronische daklozen die tevens problemen ervaren met fysieke gezondheid, mentale gezondheid en/of verslaving. Voor deze mensen is het integratieproces vaak een lange lijdensweg. Er zijn te veel voorwaarden en de kleine stappen die mensen zetten worden niet gezien. Hierdoor belanden zij aan de zijkant van de samenleving.

Met Housing First wordt een ‘paradigmashift’ gemaakt in ons denken en handelen m.b.t. de problematiek van dak- en thuisloosheid. In het gangbare model dient de dakloze eerst een aantal stappen te doorlopen vooraleer hij ‘woonklaar’ is. Housing First gooit de logica om: huisvesting is de eerste stap en de toegang tot een woning is niet onderworpen aan bijkomende voorwaarden (buiten de voorwaarden die gelden voor alle huurders: de huur betalen en de voorwaarden van het huurcontract naleven). Het hebben van een vaste woning en de daarmee gepaard gaande privacy, rust en veiligheid, motiveert bewoners om hun woning te behouden en om aan andere problemen te werken.

 

Lees ook: