Housing first is een ‘game changer’ in de aanpak van dak- en thuisloosheid

Het CAW is een belangrijke speler in de Housing First aanpak. Dat zegt ook Koen Hermans, Professor aan de KU Leuven.

“Housing first is een innovatieve bijzonder succesvolle aanpak om dak- en thuisloosheid ten gronde aan te pakken. Het model breekt met het idee dat mensen ‘getraind’ moeten worden  om zelfstandig te wonen, maar kiest resoluut om zo snel mogelijk personen te huisvesten, ook al is er sprake van een chronische en/of complexe problematiek. Maar Housing First is natuurlijk veel meer dan die huisvesting. Het succes wordt vooral bepaald door de manier waarop de HF-coaches deze personen vraaggericht en op hun tempo begeleiden om die stabiele huisvesting te realiseren maar ook om hen te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Het zijn de CAW en hun medewerkers die die succesvolle manier van werken hebben doorontwikkeld en elke dag opnieuw waarmaken.”

 

Lees ook: