De 8 basisprincipes van Housing First

Het CAW organiseert en coördineert ‘dedicated teams’ waarbinnen de Housing First methodiek wordt toegepast. Tijdens het verblijf in zijn woonst wordt de huurder begeleid bij alle aspecten van zijn leven door een multidisciplinair woonbegeleidingsteam.

Housing First wordt gekenmerkt door 8 basisprincipes:

  • Huisvesting is een basis mensenrecht. De bewoner heeft een gewoon huurcontract op de private of de sociale woningmarkt.
  • Respect, warmte en medeleven voor alle bewoners. Een respectvolle omgang tussen hulpverleners en bewoners wordt benadrukt.
  • Een engagement om met de bewoner te werken zolang het nodig is. De termijn waarop de hulp beschikbaar is, wordt niet op voorhand bepaald. Het huurcontract is voor onbepaalde duur, de begeleiding ook. Dit wil echter niet zeggen dat deze begeleiding gedurende het ganse traject door één en dezelfde organisatie dient geleverd te worden.
  • Verspreide huisvesting in alleenstaande appartementen. Maar ook gegroepeerde huisvesting (co-housing, community houses,…) kan, op voorwaarde dat de bewoner daarvoor kiest.
  • Splitsing van huisvesting en hulpverlening. De rollen van huisvester en begeleider worden duidelijk gescheiden. De huurder kan in de woning blijven ook als hij niet langer begeleiding wenst of deze weigert.
  • Keuzevrijheid en zelfdeterminatie. De bewoner heeft keuzevrijheid op zoveel mogelijk domeinen. De begeleidingsdoelen worden in overleg met de bewoner gekozen. De hulpverlener ondersteunt de bewoner hierbij, op weg naar een maximale zelfstandigheid.
  • Herstelgericht. Een herstelgerichte benadering is een streven naar welzijn van de bewoner door te zorgen dat hiervoor de basisvoorwaarden aanwezig zijn. Voorbeelden zijn: actieve rechtendetectie, toeleiden naar gezondheidszorg, ondersteuning bij uitbouw van een sociaal netwerk, tewerkstelling, dagbezigheid,…
  • Harm reduction. De keuzevrijheid geldt ook bij schadelijk drug-en alcoholgebruik. De nadruk ligt niet op repressie of het verplichten tot behandeling, wel op het beperken van de schade van het gebruik, zowel voor de gebruiker als voor de samenleving. Gekende voorbeelden zijn methadonverstrekking of spuitenruil.

 

Lees ook: