Persoonlijke problemen

Soms vinden vragen in enkele gesprekken een antwoord. Maar er zijn ook problemen die meer tijd en ondersteuning vragen. Dan luisteren we naar je verhaal, verkennen samen welke hulp je zoekt, wat je nodig hebt en wat haalbaar is.

Wij bieden je graag onze hulp aan. Deze hulp is steeds op maat van je vraag, op jouw ritme en bij jou in de buurt. Je kan ook zelf bepalen of je alleen, met je partner of met je hele gezin hulp wilt. Ook de thema’s waar je aan wilt werken worden volledig door jezelf bepaald.

Ons begeleidingsaanbod sluit aan bij de verschillende welzijnsvragen waar mensen soms mee worstelen:

 • persoonlijke en relationele problemen, opvoedingsvragen of gezinsproblemen;
 • financiële problemen;
 • praktische, administratieve en juridische vragen;
 • traumatische ervaringen als slachtoffer van een misdrijf of betrokkene bij een verkeersongeval;
 • situaties van misbruik en geweld;
 • dreigende uithuiszetting of problemen met het vinden van een goede woonst;
 • het zich buitengesloten voelen in de samenleving door een situatie van armoede;
 • het als pleger van feiten in begeleiding willen werken aan herstel.

Wat doen we?

In de begeleiding werken we samen

 • aan concrete doelen die jij wilt bereiken
 • rond thema’s die voor jou belangrijk zijn

Doorheen de gesprekken

 • willen we je meer inzicht geven in je situatie
 • willen we een probleemsituatie draaglijker maken of verbeteren
 • willen we je helpen je kracht terug te vinden om later zelf problemen beter aan te kunnen

In de begeleiding willen we

 • je persoonlijke, relationele en praktische hulp bieden zodat je dagelijks leven gemakkelijker loopt en je je zelf ook beter voelt in wie je bent en wat je doet
 • bemiddelen in een conflict: helpen onderhandelen om uit een conflictsituatie te geraken
 • vaardigheden aanleren om beter je administratie te kunnen beheren, beter te communiceren, beter in een relatie te staan, met je emoties om te gaan of je kind op te voeden
 • je actief voorbereiden om de stap te zetten naar een andere dienst of organisatie, om deel te nemen aan activiteiten of in contact te komen met school, werk of vrije tijd
 • opvang bieden waarin we je tegelijk ook kunnen begeleiden

Hoe werken we?

 • De keuze voor een begeleidingsvorm bepalen we in overleg. Zo is de hulp op maat van jouw concrete situatie.
 • Elke vorm van begeleiding is steeds vrijwillig. Ook wanneer je wordt doorverwezen door andere instanties of wanneer de begeleiding  kadert in een gerechtelijke maatregel blijf jij degene die kiest.
 • We spreken samen af wat je wil bereiken in de begeleiding.
 • Jij bepaalt ook het tempo van de begeleiding.
 • Begeleiding wordt steeds gegeven door professionele hulpverleners van ons CAW die veel ervaring hebben met specifieke thema’s.
 • We werken met verschillende methodieken, afhankelijk van je vraag en situatie.
 • We bieden zowel  individuele begeleiding als begeleiding van jou en je partner, met het gezin of zelfs in groep.
 • Regelmatig staan we stil bij de vraag of de begeleiding aansluit bij wat je nodig hebt. We sturen de begeleiding bij, wanneer je het gevoel hebt dat deze niet aansluit bij wat je nodig hebt.