Opvoedingsondersteuning

Het CAW biedt een brede waaier aan praktijken die ouders en opvoedingsverantwoordelijken steunen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Opvoedingsondersteuning richt zich tot iedereen die (mee) instaat voor de opvoeding. Daarmee bedoelen we zowel ouders, pleegouders, grootouders maar ook professionelen zoals leerkrachten, opvangpersonen, enzovoort.