Praat erover

Uithuiszetting voorkomen

Als huurder (maar ook als verhuurder) heb je er alle baat bij om een uithuiszetting te voorkomen. Het CAW biedt een woonbegeleiding aan die er op gericht is de uithuiszetting te vermijden. Het is gratis en biedt heel wat voordelen!

Een uithuiszetting schaadt meer dan het baat

Wanneer er problemen opduiken bij de verhuur van een woning (overlast, huurachterstal, …) wordt de stap naar de vrederechter vaak snel gezet. Té snel, want die oplossing is verre van ideaal. Een uithuiszetting zorgt voor meer nadelen dan voordelen:

  • Er is schade voor de huurder. Hij staat op straat en moet een andere woning vinden. Bovendien neemt hij een negatieve ervaring en een extra schuld mee naar die nieuwe woning.
  • Er is schade voor de verhuurder. Die moet een procedure tot uithuiszetting opstarten en daarna een nieuwe huurder zoeken.
  • Er is schade voor de maatschappij. De maatschappelijke kost van dakloosheid is immers hoog.

Het CAW wil die schade graag voorkomen en biedt daarom specifieke woonbegeleiding aan die erop gericht is uithuiszetting te voorkomen. Vaak wordt dit gecombineerd met een huurbemiddeling van het OCMW.

Het CAW zorgt voor preventieve woonbegeleiding. Daarbij begeleiden CAW-medewerkers de huurder om zijn achterliggende problemen aan te pakken en zijn sterktes verder te ontwikkelen. De preventieve woonbegeleiders bieden een intensieve begeleiding door middel van huisbezoeken: ze werken aan een traject met de huurder om diens vaak complexe uitdagingen aan te pakken. Zo werken we aan een langdurige en harmonieuze relatie tussen huurder en verhuurder.

Zoek je informatie rond het voorkomen van uithuiszetting?

Contacteer een CAW in je buurt.