Het recht op wonen

Kwalitatieve huisvesting is een basisrecht. Iedereen heeft recht op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Het CAW levert een sterke bijdrage in het realiseren van dit recht. We beschikken niet alleen over een divers aanbod van tijdelijke woongelegenheden, we bieden vooral hulp- en dienstverlening die de kansen op wonen en de woonstabiliteit verhoogt.