Crisishulp -18

Blijf er niet mee zitten!

Bekijk de locaties

Iedereen die in contact komt met een kind of jongere tot 18 jaar in een crisissituatie kan 24u op 24u, 7 dagen op 7 terecht bij de crisismeldpunten minderjarigen voor informatie, advies, ondersteuning en opvang.

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen, bekijken we samen met jou welke actie er nodig is. Veiligheid is onze allereerste zorg.

In een crisissituatie kan er nood zijn aan verschillende zaken. Een tijdelijke rustperiode, een snel advies, een gesprek om uit te zoeken wat er best verandert, een doorverwijzing naar meer aangepaste hulp of een opvangplaats.
Bij het zoeken naar mogelijkheden zullen we steeds samen met de betrokkenen kiezen voor de minst ingrijpende oplossing.

In elke regio werkt CAW samen met heel wat andere organisaties om oplossingen aan te kunnen bieden in een crisissituatie.