Blended hulpverlening

We schakelen vlot naar blended hulpverlening.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Face-to-face-ontmoeting zijn tijdens de lockdown niet meer toegelaten en ook daarna worden ze ingeperkt. Dus zoeken we zoveel als mogelijk naar nieuwe manieren van hulpverlenen om toch het contact met de cliënten te behouden.

Hierbij wordt vooral ingezet op online hulpverlening. Gesprekken met cliënten verlopen in 2020 vooral telefonisch, online, via chat of mail.

Chat

Omdat het aantal hulpvragen via chat toeneemt, wordt de chatbereikbaarheid sectoraal uitgebreid. De capaciteit wordt verhoogd en de contactmogelijkheid verruimd met extra uren, ook tijdens de avonduren.

Bij CAW Oost-Brabant worden extra chat-opleidingen voorzien voor 15 hulpverleners die zich mee inzetten om aan die toegenomen hulpvraag te kunnen voldoen.

Op de stoep

In crisissituaties en bij complexe hulpvragen blijven hulpverleners langsgaan bij cliënten voor stoepgesprekken of wandelingen. Opvolgcontact verloopt vaak ook online, via WhatsApp of gesloten FB-groepen.

“Crisishulp inschakelen verloopt moeizamer dan anders, en de eenzaamheid weegt bij sommigen zeer zwaar door.”
Lees het artikel op Stampmedia

Veilig en duidelijk

Bij de heropstart van de bezoeken in mei, gebeuren heel wat logistieke aanpassingen om zowel de veiligheid van de hulpverleners als van de cliënten te kunnen verzekeren.

Plexiwanden worden geïnstalleerd in alle onthaalplekken en overal wordt ontsmettende handgel geplaatst. De contacten op locatie verlopen steeds op afspraak en conform de richtlijnen van de overheid. Alle openbare ruimtes worden hiertoe ingericht.

We zetten sterk in op correcte en duidelijke veiligheidsrichtlijnen, zowel naar de medewerkers toe als naar de cliënten. Hierbij besteden we ook extra aandacht aan het gebruik van eenvoudige taal en universele pictogrammen voor anderstalige cliënten, zodat niemand uit de boot valt.