Telewerken

Telewerken wordt de norm in onze organisatie.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Wanneer de overheid op 17 maart 2020 de lockdown afkondigt, sluit ook CAW Oost-Brabant de deuren voor vrije inloop.

Telewerk voor onthaal en begeleiding wordt de norm. Zowel logistiek als technologisch wordt alles in het werk gesteld om iedereen zo vlot mogelijk te laten werken van thuis uit.

Investeren

We investeren in nieuwe laptops en gsm’s, software en connectiviteit. Op die manier kunnen alle 180 medewerkers blijven doorwerken tijdens corona.

Er wordt onderling voldoende contact gehouden om verbondenheid tussen de collega’s en de teams te behouden. Zo worden er regelmatig online contactmomenten georganiseerd, informeel en formeel, werkoverleg verloopt veilig en vlot via videovergaderingen.

Waar mogelijk worden aparte ruimtes ingericht op kantoor waar collega’s elkaar in levende lijve, op een corona-veilige manier kunnen ontmoeten. Leidinggevenden zetten sterk in op zowel het collectieve als het individuele welzijn.

Engagement

Dankzij al deze inspanningen en het gedeelde engagement van alle collega’s bleef de verbondenheid heel sterk.

Door elkaar te ondersteunen, in te springen waar collega’s wegvallen, werkingen te versterken waar extra hulp nodig is en samen te zoeken naar alternatieve manieren om de meest kwetsbare cliënten te blijven ondersteunen.