Waar we trots op zijn

…en toen alles stilviel,
zijn wij blijven gaan…

De coronacrisis heeft iedereen getroffen, maar wie het al moeilijk had, kreeg het nog moeilijker. Dakloze mensen bijvoorbeeld. Of mensen in armoede. Of kinderen in kwetsbare thuissituaties.

De maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, hadden ook een grote impact op de hulpverlening in ons CAW.

Maar terwijl alles stilviel, alles op slot ging, zijn wij er blijven staan.

We bleven vinger aan de pols houden, inzetten op krachtig sociaal werk. We bleven alles op alles zetten om hulp te verlenen, ook en vooral daar waar die het hardst nodig was.

Om deze video te kunnen bekijken, heb je een moderne browser nodig.

Dit is waar we trots op zijn.

We willen u vertellen over de dingen waar we trots op zijn. We laten er u hieronder enkele lezen.

Het is slechts een greep uit de vele acties, realisaties en samenwerkingen. Om te illustreren hoe hard we gewerkt hebben, ondanks of soms ook dankzij corona.

Lees zeker ook nog de verhalen van onze hulpverleners over hoe zij het voorbije jaar hebben beleefd. En u krijgt van ons ook enkele straffe cijfers.