Samenwerkingen

Nieuwe samenwerkingen worden opgestart.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

De Covidmaatregelen zorgen ervoor dat steeds meer mensen geïsoleerd geraken in onze samenleving.

Hulpverlening zo laagdrempelig en bereikbaar mogelijk maken blijft dan ook een prioritair streven in de zorgsector.

Ondanks alle beperkingen worden nieuwe samenwerkingsinitiatieven opgestart die het hulpaanbod voor de meest kwetsbare doelgroepen zo toegankelijk mogelijk willen maken.

Tienen

In Tienen wordt door de lokale organisaties een gezamenlijk aanbod uitgewerkt van alle eerstelijnshulp voor kwetsbare doelgroepen. Een heldere folder met alle contactgegevens van de betrokken diensten wordt breed verspreid. Dit maakt dat ook de hulp en psychosociale ondersteuning door het CAW makkelijker vindbaar is.

Ook wordt de samenwerking met de armoedeorganisatie BezorgdOmMensen versterkt door een outreach hulpverlener van het Tiense CAW-team zodat meer mensen kunnen worden bereikt die anders uit de boot vallen.

Diest

In Diest starten de armoedeorganisaties samen met de UCCL-graduaatsopleidingen Welzijn het project ‘omarm Diest’ op. Studenten werken voor de jaarlijkse dag van de armoede op 17 oktober een succesvol draaiboek uit in coronatijden, maar waarop ook de volgende jaren de intersectorale acties geënt kunnen worden.

Leuven

Solikoop Het Perron, de Leuvense solidaire buurtwinkel, start met de verkoop van soep van Robin Food. Robin Food zet voedseloverschotten om in gezonde, duurzame voeding voor kwetsbare mensen en gezinnen. Vanuit dit partnerschap bedeelt CAW Oost-Brabant ook gratis soep in haar residenties.

Wie komt winkelen in ‘Het Perron’ kan er voortaan ook terecht met administratieve vragen bij een hulpverlener van CAW Oost-Brabant of Samenlevingsopbouw RISO Vlaams-Brabant. Hier staat rechtendetectie centraal. Met het initiatief ‘winkelen en papieren’ helpen zij klanten met uitleg over brieven, aanvragen, facturen die ze niet goed begrijpen.