Vrijwilligers

Samen met nieuwe vrijwilligers bieden we hulp aan kwetsbare doelgroepen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Er zijn op jaarbasis meer dan 200 vrijwilligers actief in CAW Oost-Brabant. Plaats dat naast de 180 professionele hulpverleners die CAW Oost-Brabant telt en je ziet onmiddellijk hoe belangrijk vrijwilligers voor onze organisatie zijn.

Dat we in onze organisatie met vrijwilligers werken is niet alleen een praktische keuze om het werk gedaan te krijgen. Het is een bewuste keuze omdat het aansluit op ons streven naar een solidaire samenleving, waar mensen geven om elkaar. Vrijwilligers slaan de brug van ‘organisatie’ naar ‘mens’.

(non-)actief

Vrijwilligers nemen in onze organisatie steeds actief deel aan onze werking, wat door de coronamaatregelen soms niet meer mogelijk was. Een deel van de vrijwilligers wordt noodgedwongen op non-actief gezet. Andere bleven mee onze essentiële hulpverlening waar maken.

Het contact en het engagement blijft bestaan. Telefonisch, via mail of berichten, via stoepbezoeken, via attenties per post, …

Nieuwe noden

Corona zorgt ook voor nieuwe noden, en voor ons voor nieuwe vormen van hulpverlenen. Zoals de dagopvang voor dak- en thuisloze mensen.

Heel wat nieuwe vrijwilligers melden zich aan om hierbij te helpen, zowel eigen medewerkers, als hulpverleners van andere organisaties. Ook docenten en studenten van UCLL helpen mee met coördinatie van het centrum en engageren zich bij de dagdagelijkse werking.

De vrijwilligers van onze tweehandswinkel De Kapstok blijven kleren en toebehoren inzamelen en ter beschikking stellen voor de dak- en thuisloze bezoekers van onze opvangcentra. Een engagement dat zeker niet evident is, maar broodnodig voor de stijgende groep mensen die in armoede leven.

Ook na de versoepelingen zien we prachtige dingen ontstaan.

Weinig tot geen vrijwilligers haakten af. Heel wat nieuwe mensen melden zich en bestaande vrijwilligers zoeken mee naar andere manieren om toch maar te kunnen blijven ondersteunen.