Jongeren

We bieden extra zorg voor jongeren.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

In februari lanceren alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel samen een campagne om het hulpverleningsaanbod aan jongeren breder bekend te maken. Een campagne die niets te vroeg komt.

De coronamaatregelen hakken er bij jongeren hard in. Eenzaamheid, stress, angstgevoelens en frustratie nemen toe.

De campagne wordt mee bekendgemaakt op sociale media, FB en instagram, bij partners en scholen. Hij wordt opgemerkt in het Vlaams parlement en wordt een nieuwsitem in het VRT-journaal.

Online

Ook al kunnen jongeren tijdens de lockdown niet meer zomaar langslopen bij het JAC, toch blijven ze de weg vinden naar onze jongerenhulpverleners. Contact verloopt in hoofdzaak online, via chat, mail en gsm.

De vragen betreffen vooral de isolatie waar ze mee geconfronteerd worden, het wegvallen van contact met vrienden en vaak ook moeilijke thuissituaties.

Op maat

Hulpverlening wordt steeds meer een verhaal-op-maat waar gezocht wordt naar nieuwe creatieve manieren om veerkrachtig om te gaan met wat wel nog kan in de gegeven situatie.

Wanneer de lockdown wordt versoepeld, wordt opnieuw meer ingezet op outreachaanbod, zoals wandelgesprekken, stoepontmoetingen. Ook kunnen jongeren op afspraak terug langskomen op het JAC of in het OverKopHuis in Tienen.