Justitieel welzijnswerk

We zoeken alternatieven voor justitieel welzijnswerk in de gevangenissen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Ook voor gedetineerden in onze gevangenissen komen de coronamaatregelen hard aan. Zeker wanneer de bezoeken worden afgeschaft en daarna wel weer kunnen, maar beperkt en alleen achter plexiglas.

Tijdens de lockdown worden het justitieel welzijnswerk in de gevangenissen noodgedwongen stopgezet door de covidrichtlijnen.

Gratis 0800-nummer

CAW Oost-Brabant neemt het initiatief om een gratis 0800-nummer op te starten voor gedetineerden in Vlaanderen zodat zij gratis en rechtsreeks kunnen bellen met een hulpverlener justitieel welzijnswerk voor hulp en ondersteuning. De Vlaamse overheid, het gevangeniswezen en de CAW-groep zijn hierbij de belangrijkste partners.

© Lieve Blancquaert © Lieve Blancquaert

Leefbaar

Onze organisatieondersteuners blijven evenwel op post en zoeken naar alternatieven om ook in die moeilijke omstandigheden de toestand in de gevangenis leefbaar te houden. We bezorgen yogamatjes op cel, extra gitaren, boeken, kaarten, puzzels, tekengerief of gewoon pen en papier. We stellen oefenpakketten samen voor op cel.

Ook wordt gezocht naar manieren om contact te onderhouden met de familie buiten de gevangenis. We verdelen wenskaartjes met postzegel onder de gedetineerden zodat zij die kunnen versturen op moederdag en vaderdag. De overheid schenkt extra belwaarde en ook videobellen wordt mogelijk gemaakt.

Ondanks, of dankzij corona zijn een aantal van de veranderingen blijvend en kunnen ze ook in de toekomst zorgen voor een beter leven in de gevangenis.