Basiswerking

We herorganiseren onze basiswerking
als antwoord op de toenemende isolatie en eenzaamheid.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Mensen die dak- en thuisloos zijn, geen sociaal netwerk hebben en vaak heel geïsoleerd leven, kunnen in normale tijden ook terecht in een van de drie inloopcentra van CAW Oost-Brabant. Zo’n centrum biedt hen de kans om andere mensen te ontmoeten, hun zorgen even opzij te zetten en praktische hulp te krijgen bij dagelijkse dingen.

De Meander

Omwille van de coronacrisis wordt de werking van het inloopcentrum in Leuven aangepast en wordt de vrije inloop beperkt tot enkel dakloze personen. Na de opening van de dagopvang wordt er enkel nog op afspraak gewerkt.

Bezoekers kunnen er wel nog steeds gebruik maken van de praktische dienstverlening zijnde douche, wasmachine en computer. Ook kunnen ze beroep doen op psychosociale ondersteuning, administratieve hulp, contacten met andere hulp- en dienstverlenende organisaties.

In deze periode wordt ook veel vaker outreachend gewerkt. Het gaat hier over stoepgesprekken, wandelingen met de bezoekers, urgente huisbezoeken en toeleiding naar andere diensten.

Na de versoepeling van de maatregelen kunnen mensen opnieuw gewoon langskomen, met beperking van een maximum aantal toegelaten bezoekers. Er worden twee grote tenten geplaatst in de tuin om de capaciteit op te trekken. Om de kou te trotseren worden er vloer en verwarming geïnstalleerd om continuïteit te verzekeren.

Ook de groepsactiviteiten worden heropgestart, steeds op afspraak. De voetbal hervat de wekelijkse trainingen outdoor.

Amarant

In Tienen wordt de inloop verdergezet in bubbels, de basisdienstverlening gaat door op afspraak, er wordt soep bedeeld en het contact met de bezoekers wordt nauw opgevolgd via telefoon en briefwisseling.

De Zonnebloem

In Diest kunnen bezoekers blijven gebruik maken van de faciliteiten in het inloopcentrum. De groepsactiviteiten worden stopgezet, er worden ook geen warme maaltijden meer aangeboden, wel steeds soep en brood.

Om toch aan de noden van kwetsbare bezoekers tegemoet te komen wordt er in de maand maart gestart met soepbedeling aan huis.