Dak- en thuisloze mensen

We bieden extra opvang en begeleiding aan dak- en thuisloze mensen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

De coronacrisis maakt het extra moeilijk voor dakloze mensen om te overleven op straat. Je kan moeilijk binnenblijven als je geen dak boven je hoofd hebt. En ergens bij vrienden op de sofa gaan slapen kan ook niet meer, uit vrees voor besmetting.

Daklozenopvang in Leuven

Daarom organiseert CAW Oost-Brabant, samen met de stad Leuven en het netwerk van basiswerkingen een dagopvang voor dakloze mensen uit de regio.

De dagopvang is een antwoord op de stijgende nood van dakloze mensen om overdag ergens terecht te kunnen en tot rust te kunnen komen.

De opvang wordt coronaproof ingericht en biedt plaats voor zo’n 40 personen. Er zijn sanitaire voorzieningen, tafels, stoelen en veldbedden aanwezig. Elke middag wordt ook een lunch voor de bezoekers klaargezet.

De begeleiding gebeurt er door hulpverleners van het CAW, bijgestaan door buurtwerkers van Stad Leuven, vrijwilligers en studenten van de opleiding Sociaal Werk aan de hogeschool UCLL van wie de stages stopgezet zijn.

Nachtopvang

Elk jaar, van november tot maart, organiseert CAW Oost-Brabant ook een nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen.

Ze kunnen er terecht voor een veilige, warme plek om te slapen. Ze kunnen er ook eten en douchen. Er is een mobiel team dat medische zorgen biedt, en wie wil kan psychosociale ondersteuning krijgen.

Corona stelt ook hier strenge eisen en in samenwerking met Stad Leuven wordt de nachtopvang verhuisd naar een jeugdherberg. Dat creëert fysieke ruimte d.m.v. individuele kamers en grote zalen om zo de gasten volgens de coronamaatregelen te ontvangen.

Elke nacht, 7 op 7, bieden we plaats aan 16 bezoekers. Daarnaast wordt er structureel gebruikgemaakt van de noodkamer (gefinancierd door de Stad Leuven) in het crisisopvangcentrum waar slaapplaats is voor 1 extra persoon.

We verlengen de winteropvang tot eind april.

Straathoekwerk

Het outreachteam blijft zich het hele jaar door inzetten in de straten voor de meest kwetsbare personen. Dit gebeurt in soms echt moeilijke omstandigheden.

Het team wordt uitgebreid waardoor meer hulpverleners kunnen ingezet worden voor het hoogdringende straathoekwerk in coronatijd.

Het Woonanker

De hulpverleners van het Woonanker, een samenwerking tussen stad, OCMW en CAW Oost-Brabant, blijven gedurende de hele lockdownperiode en ook na het sluiten van de huurmarkt ondersteuning en informatie bieden aan de kwetsbare gezinnen die hen contacteren bij hun zoektocht naar een huurwoning.

Het Woonanker heropent na een korte sluiting de ontvangstruimte, die is uitgerust met plexiwanden en externe PC-schermen om de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers te kunnen waarborgen.

Een extra Woonanker-antenne wordt opgestart in samenwerking met Stad en OCMW Leuven. Hier worden mensen opgevangen na een collectieve uithuiszetting en wordt er toegewerkt naar een duurzame woonst.