Opvangcentra

Onze opvangcentra blijven open.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Na de afkondiging van de lockdown moet ook in onze opvangcentra gezocht worden naar manieren om de opvang en de begeleiding zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Alle residenties blijven open, zowel voor de opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen op de vlucht voor familiaal geweld, voor jongeren die dak- of thuisloos zijn, als voor mensen in crisissituaties.

Nieuw KOC

In oktober opent CAW Oost-Brabant haar nieuwe crisisopvangcentrum (KOC) in Heverlee.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Mensen die door omstandigheden dak- of thuisloos geworden zijn, kunnen er terecht gedurende een korte periode van een drietal weken voor crisisopvang en begeleiding.

Ook in het nieuwe gebouw worden alle maatregelen getroffen zodat de opvang conform de coronarichtlijnen kan verlopen. De nieuwe locatie maakt bovendien een ruimer aanbod mogelijk, door de extra toegankelijkheid voor mindervaliden en kleine gezinnen.